Våra översättare

Våra översättareAardvark samarbetar med 1493 professionella språköversättare. Vi klarar av översättningar till och från alla språk; från swahili till estniska eller t.o.m. från tibetanska till yoruba.

Samtliga översättare vi anlitar har målspråket som modersmål. De som arbetar på Aardvark använder sig av olika översättningsprogram och integrerade ordlistor för att översätta. Detta är speciellt till stor hjälp när det gäller att förbättra kvaliteten och enhetligheten i tekniska texter.

För att garantera de professionella och språkmässiga krav våra uppdragsgivare ställer samarbetar vi med olika grupper av översättare, specialiserade inom olika områden. För vissa översättningsprojekt, som vid översättning av betyg och intyg, krävs det att översättaren är auktoriserad.

Ingen översättning blir perfekt om inte översättaren har rätt förutsättningar för att lyckas. Aardvarks översättare har inte bara språket de arbetar med som modersmål, utan även stor erfarenhet av att bearbeta texter om olika ämnen.

Vår starka sida är att vi snabbt hittar rätt översättare till rätt text, vilket resulterar i hög kvalitet varje gång och att texterna levereras på utsatt tid. Tidsåtgången bestäms utifrån projektets storlek och förutsättningar, men i de flesta fall går det mycket snabbt.

En av de viktigaste faktorerna för dig som anlitar översättare är att översättningsbyrån har kapacitet att leverera inom rimlig tid. Försenade leveranser kan skapa stora problem för kunden, som ofta i sin tur har deadlines att förhålla sig till. Det är våra översättare medvetna om och lägger stor vikt vid att du får dina översättningar så snart som möjligt.