Korrekturläsning

  1. Hem
  2. Services
  3. Korrekturläsning
Home Services Korrekturläsning

När människor har bråttom gör de misstag – det är ett välkänt faktum. Ju större tidspress, desto fler fel. Detta gäller även översättning. Om det finns för lite tid för att noggrant korrekturläsa en text, kan fel förbli oupptäckta tills de upptäcks av en kund. Människor har mindre förmåga att upptäcka sina egna fel när de har suttit länge och koncentrerat sig på något de har skrivit. Misstag kan glida igenom. Vår lösning är en specialiserad korrekturläsnings-teknik. Varje dokument vi översätter genomgår noggrann granskning – inte en, utan tre gånger. Vi börjar granskningen med modersmålsöversättare och skickar sedan dokumenten vidare till redaktörer och korrekturläsare. Vi erbjuder denna revidering som det sista steget i vår interna översättningsprocess, eller som en fristående tjänst för redan översatta dokument.

Open chat
Hello 👋
Can we help you?