Språkgranskning

SpråkgranskningSpråkgranskning är en djupare textbearbetning, jämfört med korrekturläsning där man endast finjusterar textens ytan.

När vi språkgranskar en text ser vi till att språket är lätt att förstå och passar det syfte samt målgrupp den är skriven för. Det kan handla om att omformulera och flytta runt på text och stycken, skapa fler rubriker, korta ned långa meningar, använda enklare uttryck, byta ut ord, inkludera tydliga exempel och skriva sammanfattningar.

Språkgranskning för företag

Vi på Aardvark erbjuder både korrekturläsning och språkgranskning för företag. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss, oavsett om det gäller en teknisk text med avancerad terminologi eller marknadsföringsmaterial med syfte att sälja. För att garantera de professionella och språkmässiga krav våra uppdragsgivare ställer, samarbetar vi med olika grupper av översättare, specialiserade inom olika områden. Vi underhåller och hanterar ordlistor åt våra uppdragsgivare, för att kunna bibehålla en hög terminologisk kvalitet.

Varför är språkgranskning viktigt?

Språkgranskning är viktigt för att textens budskap ska nå fram och vara lätt att förstå för den uttänkta målgruppen. När vi språkgranskar ser vi helt enkelt till att formuleringen matchar textens syfte. Som företagare är man ofta expert på sin egen produkt eller inom sitt specifika arbetsområde. Detta leder ofta till avancerade termer och ett fackspråk som kan vara svårt att förstå för en person som inte är lika insatt i ämnet. Till exempel när det gäller marknadsföringsmaterial eller reklam.

Språkgranskning fungerar även i motsatt riktning, där korrekt terminologi behövs för att texten ska uppfattas som seriös och tas på allvar. Som vid t.ex. teknisk text eller juridiska avtal. I båda situationer är det viktigt att texten har ett bra flyt samt en struktur som ser till att rätt information hamnar på rätt plats.

Språkgranskning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och levererar alla våra språktjänster som språkgranskning på plats i dessa orter. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta den bästa lösningen för era behov, oavsett om det betyder att vi kommer till er eller ni till oss. I de tillfällen där ett mer omfattande arbete ska utföras kan det vara en fördel att arbeta på plats för att underlätta och påskynda arbetsprocessen.

Språkgranskning online

Självklart erbjuder vi på Aardvark även textbearbetning och språkgranskning online. Alla våra språktjänster kan skötas enkelt och smidigt på distans över nätet, helt utan att behöva kompromissa med arbetets kvalitet.

Auktoriserade översättare och lingvister

En språkgranskning ingår alltid när du anlitar oss för ett översättningsarbete. Vårt huvudsakliga mål är högkvalitativa översättningar och språktjänster. Därför genomgår varje avslutad översättning en noggrann granskning av en eller flera kvalificerade språkgranskare.

För vissa översättningsprojekt, som vid översättning av intyg, krävs det att översättaren är auktoriserad. Läs mer här om vad det innebär: Auktoriserade översättare 

Vad är språkgranskning?

En språkgranskning innebär att man granskar hur enkelt, begripligt och korrekt språket är. När vi granskar en text så ser vi till att språket är enkelt att förstå för den målgrupp och det syfte texten är till för. Det kan vara en väl skriven text för jurister som behöver språkgranskas för att passa folk som inte har en juristexamen. Det kan handla om att omformulera och flytta runt på text och stycken, skapa andra rubriker, korta ned långa meningar, använda enklare uttryck och ord samt att inkludera tydliga exempel och skriva sammanfattningar. Språkgranskning är en djupare textbearbetning, jämfört med korrekturläsning där man endast finjusterar textens ytan.

Ytterligare läsning

Goda råd vid köp av översättning, från SFÖ (Sveriges Facköversättarförening). Goda råd vid köp av översättning