Priser för att översätta text

Priser

Vi hanterar mängder av olika sorters uppdrag inom översättning och ordbehandling varje dag. Därför varierar våra priser beroende på vilken typ av tjänst som ska utföras, vilka typer av texter det handlar om samt hur lång tid vi får på oss att leverera. För att du ska få ett så korrekt pris som möjligt är det lämpligast att du skickar in en kopia av texten till oss via formuläret du finner till höger.

 

Extra bra priser

Vi har extra bra priser på exempelvis:

Svensk-engelsk översättning

Engelsk-svensk översättning

Tolkning svenska-engelska

Tolkning engelska-svenska

Fyll gärna i formuläret med uppdragets typ i ämnesraden, t.ex. “Översätt svenska-engelska” och övriga uppgifter så återkommer vi omedelbart med en prisoffert, som du måste godkänna innan översättningen/textbearbetningen inleds.

Hög kvalitet utan att det behöver kosta

Aardvark har ett mycket stort antal professionella översättare till sitt förfogande, vilket innebär en mycket omfattande samlad erfarenhet av att översätta text. Våra översättare kan översätta i stort sett alla typer av texter till och från en lång rad olika språk.

Det betyder också att priserna varierar med uppdragets svårighetsgrad, men Aardvarks ambition är trots det att erbjuda marknadens mest attraktiva priser. Faktorer som påverkar priset är vilka språk textöversättningarna gäller, uppskattad tidsåtgång samt om texterna är av en mycket specifik natur.

Därför måste vi bedöma uppdragen var för sig och ber våra kunder att inkomma med så mycket detaljer som möjligt. Ju mer utförlig informationen är, desto lättare blir det för oss att ta fram en offert.

Om att översätta engelska/svenska

Aardvark är det bästa alternativet för översättningar på alla världens språk, men för dig som behöver textöversättning till eller från engelska kan vi erbjuda extra bra priser. Detsamma gäller tolkning. Det beror på att det är ett lättillgängligt språk som många av våra kompetenta översättare har som modersmål.

Följaktligen har vi en attraktiv prisbild när det handlar om att översätta text till och från engelska/svenska. Eftersom vi har ett stort antal översättare med bred kompetens inom de båda språken, kan vi också snabbt leverera textöversättningar inom ett stort antal tekniska och specifika ämnen.