Priser för att översätta text

Priser

Aardvarks ambition är att erbjuda översättning till marknadens bästa pris. Vi hanterar mängder av olika sorters uppdrag inom översättning och ordbehandling varje dag. Varje uppdrag bedöms individuellt och priset beräknas efter olika faktorer: Vilken typ av tjänst som ska utföras, vilka typer av texter det handlar om samt inom vilken tidsram arbetet skall utföras. Skicka in en kopia av din text via formuläret till höger, och vi återkommer så snart vi kan med ett så korrekt pris som möjligt.

Marknadens bästa pris

Vi erbjuder extra bra priser på exempelvis:

  • Svensk-engelsk översättning
  • Engelsk-svensk översättning
  • Tolkning svenska-engelska
  • Tolkning engelska-svenska

Fyll gärna i formuläret med uppdragets typ i ämnesraden, t.ex. ”Översätt svenska-engelska” och övriga uppgifter så återkommer vi omedelbart med en prisoffert. Offerten behöver ditt godkännande innan översättningen/textbearbetningen inleds.

Översättning av hög kvalitet till ett lågt pris

Aardvark består av ett stort antal professionella översättare som tillsammans har en mycket omfattande erfarenhet av att översätta text. Våra översättare har bred kompetens och kan i stort sett översätta alla typer av texter till och från en lång rad olika språk.

Priserna varierar naturligtvis med uppdragets svårighetsgrad, men vi på Aardvark har som målsättning att alltid erbjuda våra översättningar och textarbeten till bästa möjliga pris. Faktorer som påverkar priset är vilka språk textöversättningarna gäller, uppskattad tidsåtgång samt om texterna är av en mycket specifik natur eller innehåller mycket terminologi.

Därför bedömer vi varje uppdrag var för sig och ber våra kunder att inkludera så mycket detaljer som möjligt. Ju mer utförlig informationen är, desto lättare blir det för oss att ta fram en offert.

Översättning engelska/svenska

Aardvark är självklart det bästa alternativet för översättningar på alla världens språk, men för dig som behöver textöversättning till eller från engelska kan vi erbjuda extra bra priser. Detsamma gäller tolkning engelska/svenska.

Det attraktiva priset beror på att det är ett lättillgängligt språk som många av våra kompetenta översättare har som modersmål. Eftersom vi har ett stort antal översättare med bred kompetens inom de båda språken, kan vi också snabbt leverera textöversättningar inom ett stort antal tekniska och specifika ämnen.