Översättningar

Översättningar är vår specialitet och vår passion. Tack vare vårt heltäckande lokala och globala nätverk av professionella språköversättare kan vi erbjuda en snabb och högkvalitativ leverans till lägsta möjliga pris. Att dagligen översatta text, webbsidor och dokument till och från över 300 språk åt företag i hela världen är det vi är bra på – till lägsta möjliga pris. Översättning mellan svenska och engelska såväl som koreanska och swahili – inget är för svårt.

Några ytterligare orsaker till varför vi kan garantera högsta kvalitet på våra översättningar kan du läsa mer om nedan.

 

Översättning

Våra erfarna och professionella översättare översätter enbart till sitt modersmål.

Land: Våra översättare befinner sig i det land där det språk talas som din översättning skall göras till. Till exempel: om man vill översatta från engelska till kinesiska anlitar vi kinesiska översättare och korrekturläsare som också bor i Kina. Detta gör vi för att erhålla en så konsekvent och korrekt översättning som möjligt, som dessutom avspeglar aktuella kunskaper om språket i nutid. En översättare som inte bor i det land där språket talas kan inte göra översättningar med riktigt samma aktualitet som en lingvist som är “på plats”.

Dessutom är översättning en konst som inte bara handlar om att översätta korrekt; man skall också översätta snyggt och modernt. Det kräver att man använder sitt språk dagligen, talar med andra med samma språk, konsumerar media och läser aktuella texter på sitt lokala språk.

 

Språkgranskning

Vårt huvudsakliga mål är högkvalitativa översättningar. Därför genomgår varje avslutad översättning en noggrann granskning av en eller flera kvalificerade språkgranskare.

Samarbete: För att garantera de professionella och språkmässiga krav våra uppdragsgivare ställer samarbetar vi med olika grupper av översättare, specialiserade inom olika områden. Vårt globala nätverk av professionella översättare gör att vi snabbt kan hitta rätt språkexpert för dina översättningar.

Terminologi: Vi underhåller och hanterar ordlistor åt vara uppdragsgivare, för att kunna bibehålla en hög terminologisk kvalitet. dessa s.k. översättningsminnen blir uppdragsgivarens egendom och kan begäras ut för att användas i framtida översättningar. Detta säkerställer att termer och ordval blir konsekventa i både tidigare och kommande översättningar.

Auktoriserade translatorer: För vissa översättningsprojekt, som exempelvis vid översättning av juridiska avtal, betyg och intyg, krävs det att översättaren är auktoriserad. Läs mer här om vad det innebär: Auktoriserade översättare

Ytterligare läsning: Goda råd vid köp av översättning, från SFÖ (Sveriges Facköversättarförening). Läs mer här: Köp av översättning