Tolkning

TolkningVi utför alla typer av tolkningsuppdrag åt företag och organisationer i hela Sverige. Vårt mål är att säkerställa en effektiv kommunikation i alla situationer – oavsett språk. En tolk från Aardvark är en garanti för att inte kulturella skillnader kommer att stå i vägen för önskat resultat. Vi har dessutom störst erfarenhet i Sverige inom området marknadsundersökningar.

Det finns olika former av tolkning, allt anpassas efter situationen och era behov:

 

Simultantolkning

Här översätter tolken samtidigt som du talar. Simultantolkning kräver emellertid viss teknisk utrustning. Vi ordnar gärna lokaler och / eller utrustning för att få bästa resultat.

 

Dialogtolkning

Här avses tolkning mellan två parter. Tolken återger direkt det som sägs.

 

Konsekutiv tolkning

Här återger tolken det som sägs en till två meningar i taget.

 

Föredragstolkning

I motsats till konsekutiv tolkning återges det sagda först efter att föredraget hållits.

 

Visktolkning

Om t.ex. en eller flera utländska besökare skall förstå vad som sägs under en konferens som hålls på svenska är visktolkning en bra lösning.

För ytterligare upplysningar om tolkning är ni välkomna att ta kontakt med oss via formuläret till höger. Vi står gärna till tjänst och besvarar era frågor.