Språkgranskning

SpråkgranskningVårt huvudsakliga mål och rättesnöre är vår kvalitativa översättning. Därför genomgår varje avslutad översättning en noggrann granskning av en eller flera kvalificerade språkgranskare.

 

Samarbete

För att garantera de professionella och språkmässiga krav våra uppdragsgivare ställer samarbetar vi med olika grupper av översättare, specialiserade inom olika områden.

 

Terminologi

Vi underhåller och hanterar ordlistor åt våra uppdragsgivare, för att kunna bibehålla en hög terminologisk kvalitet.

 

Auktoriserade translatorer

För vissa översättningsprojekt, som vid översättning av betyg och intyg, krävs det att översättaren är auktoriserad. Läs mer här om vad det innebär: Auktoriserade översättare 

 

Ytterligare läsning

Goda råd vid köp av översättning, från SFÖ (Sveriges Facköversättarförening). Goda råd vid köp av översättning