Tack så mycket för översättningen! Det motsvarande definitivt mina förväntningar och ser mycket bra ut. Jag återkommer absolut om jag behöver en översättning av ett nytt dokument i framtiden.  

Dan Fors, (privatperson)

Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB

Tack för snabbt jobb!
Cia Stiernstedt Marknadskoordinator